De Rotonde zoekt vrijwilligers die hulp willen bieden bij het project Maaltijd en Vervoer

De Rotonde zoekt mensen die op donderdag wijkbewoners thuis willen ophalen om vanaf 12.00 uur een 2-gangen maaltijd te nuttigen op De Rotonde. Het betreft wijkbewoners met een beperking of beginnende dementie die door omstandigheden niet of slecht eten. Het buiten de deur samen eten met anderen is gezellig en bevordert de eetlust en komt de algemene gezondheid ten goede.
Er blijkt in de wijk Bloemendaal-Plaswijck grote behoefte te zijn aan zo’n servicedienst. Nu vallen deze wijkbewoners buiten de boot omdat vaak het vervoer het probleem is en/of dat ze niet alleen op stap durven.
Bent u in het bezit van een auto en kunt u een aantal uurtjes per week vrijmaken (mogelijk in wisselende diensten met andere vrijwilligers), meldt u zich dan aan. Natuurlijk worden de onkosten van het vervoer vergoed.
De wijkbewoners vetrekken omstreeks 13.30 uur weer naar huis.