Vrijwilligers

In dit menu is meer informatie te vinden over vrijwilliger zijn of worden bij VervoersPuntGouda.

Er is algemene informatie te vinden onder de submenu’s ‘Vrijwilligerswerk’ en ‘Aanmelden vrijwilliger’.

In de andere submenu’s staat informatie voor de vrijwilligers zelf. Deze pagina’s zijn beschermd en alleen toegankelijk voor vrijwilligers van VervoersPuntGouda.