Enquête naar vervoersbehoeften

Binnenkort start een uitgebreide enquête naar de behoeften en wensen op het gebied van maatwerkvervoer. En welke suggesties bewoners hebben over de bestaande vervoersdiensten. Het gaat dan om zaken als tarieven, veiligheid en begeleiding.
Dit onderzoek zal plaatsvinden in de wijken Korte Akkeren, Bloemendaal, Gouda Noord en Plaswijck.
U kunt hieraan deelnemen door op de volgende link te klikken.