Vrijwilligersbijeenkomsten succesvol

Deze week zijn er twee informatie bijeenkomsten gehouden, speciaal voor de vrijwilligers die willen meedoen met dit leuke en zinvolle vrijwilligersproject. Er waren vrijwilligers voor chauffeurs, begeleiders, technische dienst, telefooncentrale, planners, administratie, relatiebeheer, communicatie en bestuur. Goede sfeer, veel betrokkenheid en goede vragen,. Ook voor ons leerzaam! Als u hierover meer wilt weten of ook wilt komen, altijd welkom, neemt u dan contact met ons op!

Eerste bus gekocht

Gisteren hebben wij de eerste bus gekocht voor VervoersPuntGouda. Deze bus heeft jaren dienst gedaan bij een andere vrijwilligersorganisatie en is zeer geschikt voor onze doelgroep. Er is een instap en uitstap trede die automatisch uitschuift als de deur opengaat. Er is ook een handstang in het midden, zodat in- en uitstappen eenvoudig gaat. Binnen is er plaats voor zeven passagiers, die ruim kunnen zitten. De bus is verder voorzien van camera’s opzij en achter, zodat de chauffeur en begeleider goed zicht hebben op wat er rond de bus gebeurt.

Grote opkomt bij informatiebijeenkomsten

Deze week zijn in Korte Akkeren en Bloemendaal-Plaswijck twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe vervoersvoorziening. De opkomst was zeer groot. Duidelijk bleek dat er behoefte is aan deze vorm van goed en goedkoop maatwerkvervoer. De vele vragen gingen vooral over de rijtijden en over de tarieven. Alle deelnemers krijgen een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen.

Enquête naar vervoersbehoeften

Binnenkort start een uitgebreide enquête naar de behoeften en wensen op het gebied van maatwerkvervoer. En welke suggesties bewoners hebben over de bestaande vervoersdiensten. Het gaat dan om zaken als tarieven, veiligheid en begeleiding.
Dit onderzoek zal plaatsvinden in de wijken Korte Akkeren, Bloemendaal, Gouda Noord en Plaswijck.
U kunt hieraan deelnemen door op de volgende link te klikken.

De Rotonde zoekt vrijwilligers die hulp willen bieden bij het project Maaltijd en Vervoer

De Rotonde zoekt mensen die op donderdag wijkbewoners thuis willen ophalen om vanaf 12.00 uur een 2-gangen maaltijd te nuttigen op De Rotonde. Het betreft wijkbewoners met een beperking of beginnende dementie die door omstandigheden niet of slecht eten. Het buiten de deur samen eten met anderen is gezellig en bevordert de eetlust en komt de algemene gezondheid ten goede.
Er blijkt in de wijk Bloemendaal-Plaswijck grote behoefte te zijn aan zo’n servicedienst. Nu vallen deze wijkbewoners buiten de boot omdat vaak het vervoer het probleem is en/of dat ze niet alleen op stap durven.
Bent u in het bezit van een auto en kunt u een aantal uurtjes per week vrijmaken (mogelijk in wisselende diensten met andere vrijwilligers), meldt u zich dan aan. Natuurlijk worden de onkosten van het vervoer vergoed.
De wijkbewoners vetrekken omstreeks 13.30 uur weer naar huis.