AutoMaatje vervoer

Start Automaatje in Gouda

 

ANWB Automaatje: vrijwilligers rijden met eigen auto

Goede en betaalbare vervoersvoorzieningen zijn belangrijk in de samenleving. De gemeente Gouda heeft daarom besloten om te starten met het ‘AutoMaatje’ concept van de ANWB. Hierbij vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten. De vrijwilliger krijgt hiervoor per gereden kilometer een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto, die de reiziger betaalt aan de vrijwilliger. Het gaat om “plaatsgenoten die vanwege leeftijd of lichamelijke ongemakken zelf niet meer voor hun vervoer kunnen zorgen, geen redelijk alternatief hebben of zonder hulp geïsoleerd thuis zouden zitten.” De gemeente vindt het belangrijk dat mensen hierdoor meer buiten de deur komen, eenzaamheid wordt voorkomen en dat het onderling klaarstaan voor elkaar vergroot wordt.

 

Ondergebracht bij VervoersPuntGouda

Het Automaatje project is ondergebracht bij VervoersPuntGouda. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. VervoersPuntGouda bestaat nu ruim vier jaar. Uitgangspunt is goed, betaalbaar en vriendelijk vervoer, vooral het rijden van deur-tot-deur en het rijden op tijdsafspraak. Stichting VervoersPuntGouda heeft nu drie eigen  bussen en auto’s en verzorgt het vervoer voor senior Gouwenaren en voor zorg- en welzijnsinstellingen.

 

Coördinator voor de planning

De gemeente zal jaarlijks een financiële bijdrage aan VervoersPuntGouda geven voor een coördinator. Dit zal een deels betaalde, deels vrijwilligersfunctie zijn. De coördinator is onder andere aanspreekpunt voor de vrijwilligers en verantwoordelijk voor de vrijwilligers- en de ritplanning.

 

Start in 2020

De samenwerking en de praktische uitwerking zijn de afgelopen maand van 2019 besproken met ANWB, Gemeente en VervoersPuntGouda. Naar verwachting kan begin 2020 gestart worden met AutoMaatje Gouda.

 

Informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers

Er komen ook nog individuele gesprekken en gezamenlijke informatiebijeenkomsten met de nieuwe AutoMaatje Gouda vrijwilligers. Hierbij krijgt ieder informatie en kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld.

 

Meer weten? Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u al een mail sturen naar automaatje@vervoerspuntgouda.nl of contact opnemen met 06 514 33 031.

 

Bredere vervoersvoorzieningen in Gouda

Een positieve ontwikkeling die zal bijdragen aan betere en bredere vervoersmogelijkheden in Gouda!

 

 


Bericht van de gemeente Gouda, 27 maart 2019

In Gouda krijgen we naast de bestaande, nieuwe vervoersmogelijkheden: AutoMaatje en Voor-Elkaar-Pas.

Het college van B en W vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Mobiliteit van inwoners is hierbij belangrijk om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. Het vervoer dat de gemeente regelt voor mensen die slecht ter been zijn of andere lichamelijke beperkingen hebben, wordt daarom uitgebreid.

Gouda gaat zich aansluiten bij het ANWB AutoMaatje concept. Vrijwilligers gebruiken dan hun eigen auto voor het vervoer van stadsgenoten en krijgen hiervoor een kilometervergoeding. In Gouda gaat de gemeente hiervoor samenwerken met het VervoerspuntGouda.

Verder komt een test van twee jaar met de Voor-Elkaar-Pas van Arriva. Actieve reizigers met de GroeneHartHopper krijgen deze kaart gratis van de gemeente om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Met de kaart kan onbeperkt gratis gereisd worden in alle Arriva bussen in de regio Zuid-Holland-Noord. Daarnaast is er een gratis kaart voor een begeleider.