Grote belangstelling, vervoersvoorziening zeer gewaardeerd

In de paar maanden dat de nieuwe vervoersvoorziening rijdt is gebleken dat in een duidelijke behoefte van Goudse senioren wordt voorzien. Vooral het van-deur-tot-deur rijden én het op tijd rijden wordt zeer gewaardeerd, door reizigers en door zorg- en welzijnsinstellingen. De vraag naar VervoersPuntGouda is zo snel gegroeid dat een extra bus, extra vrijwilligers en extra sponsors nodig zijn. Ieder die kan meehelpen is welkom: voor vragen of nadere informatie of om mee te doen kunt u bellen met 06 239 56 999 of een mail sturen naar  contact@vervoerspuntgouda.nl .