Vaak gestelde vragen

Wie en wat is VervoersPuntGouda?
Een zelfstandige stichting, van en door vrijwilligers die op non- profit basis een vervoersvoorziening mogelijk maken in Gouda. Het is een initiatief van Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, een non-profit organisatie gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving en op het faciliteren van maatschappelijke wijkvoorzieningen.

 

Wat betekent van deur tot deur en op tijdsafspraak?
Dat onze bussen in beginsel rijden zonder omwegen en ook niet eerst nog andere reizigers ophalen. Verder maken wij voor iedere reiziger een afspraak op tijd, zodat iedereen weet waaraan hij/zij toe is.

 

Wat kost een rit en wat kost een strippenkaart?
Een enkele rit kost nu € 3 per persoon.  Voor € 28,50 koopt u een 10-strippenkaart, dan betaalt u dus omgerekend € 2,80 per rit. In overleg is altijd een prijsafspraak mogelijk. Voor ritten buiten Gouda gelden afwijkende prijzen, vraag hiernaar bij de Telefoon Centrale.

 

Hoe is de privacy geregeld?
Wij hechten aan privacy. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden verstrekt, tenzij wettelijk voorgeschreven zoals bijvoorbeeld als de politie deze opvraagt. Vrijwilligers tekenen ook een geheimhoudingsverklaring. Er is slechts één uitzondering en dat is als onze vrijwilligers signalen krijgen dat iemand dringend zorg en welzijn nodig heeft, bijvoorbeeld als iemand thuis die vervoer heeft geboekt een verwarde indruk maakt of dringend ondersteuning nodig heeft. Dan worden vertrouwelijk deskundige instellingen ingeschakeld.

 

Moeten begeleiders ook betalen?
Ja, in beginsel wel. In overleg met de Telefoon Centrale kunnen we wel kijken wat er mogelijk is.

 

Is er een vervoersgarantie?
Afspraak is afspraak. Maar er kan altijd sprake zijn van overmacht, zoals een lekke band of een onaangekondigde wegopbreking. Verder rijden wij alleen op basis van beschikbaarheid. Vol is vol. Tijdig reserveren is dus aanbevolen.

 

Krijg ik korting met de WMO pas?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

 

Waarom deze voorziening? Er is toch al voldoende vervoer?
In veel andere steden is er al een vorm van een vrijwilligersvervoersvoorziening. Het blijkt dat dit soort maatschappelijke wijkvoorzieningen met goede, betaalbare en vriendelijke service steeds meer in een behoefte voorziet. Bestaande vormen van vervoer blijken niet altijd alle wensen en behoeften te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld in wijken waar het openbaar vervoer minder is geworden kan VervoersPuntGouda aanvullend zijn.

 

Gordel dragen?
Ja, altijd. Dat is vanwege uw eigen veiligheid en vanwege de verplichting uit hoofde van onze aansprakelijkheid- en inzittendenverzekering.

 

Ik woon op de bovenste verdieping van een flat, hoe moet dat?
In beginsel wacht u beneden op de chauffeur. Maar in overleg kunnen we altijd kijken wat mogelijk is.

 

Hoever mag ik reizen?
U kunt reizen in heel Gouda, en in omliggende plaatsen. Voor vervoer buiten Gouda gelden overigens hogere prijzen.

 

Is op tijd op tijd?
Er kan natuurlijk altijd wat tussenkomen, maar in beginsel streven wij naar een marge van maximaal 10 minuten. Omdat wij op non-profit basis werken, hoeven wij geen winst te maken en kunnen dus meer aandacht besteden aan het op tijd van deur tot deur rijden met voldoende ‘ruimte-tijd’.

 

Waarop is het tarief gebaseerd?
Op de kostprijs van het vervoer, zoals de administratie, telefoonabonnement van de centrale, de brandstof en de verzekeringen, plus een geringe opslag voor de afschrijvingen.

 

Ik kan toch niet en wil annuleren, wat dan?
Dat kan gebeuren. Meldt u dat zo spoedig mogelijk bij de Telefoon Centrale. Dan is het vervoer weer inzetbaar voor andere bewoners. Indien dit te vaak voorkomt, zullen wij begrijpelijkerwijs een voorbehoud (moeten) gaan maken.

 

Kan ik ook een ‘retourtje’ boeken?
Natuurlijk. Als u dat maar tijdig genoeg bij de reservering kenbaar maakt, dan zullen we altijd kijken wat mogelijk is.

 

Wat een aardige en behulpzame chauffeur! Mag ik een fooi geven?
Jazeker! Maar het is zeker geen verplichting. Onze chauffeurs en begeleiders zijn allen vrijwilligers. Zij doen dit omdat zij het belangrijk en zinvol vinden. Indien u het kunt missen dan kunt u altijd een bedragje in de fooienpot doen. Dit wordt bestemd voor een leuke attentie voor alle vrijwilligers.

 

Wie zijn die vrijwilligers?
Deze vrijwilligers wonen vrijwel allemaal in Gouda zelf en hebben een selectieprocedure bij ons gevolgd.

 

Wat is ‘individueel’ vervoer?
Dat wil zeggen van deur tot deur, dat er in beginsel geen andere passagiers meerijden en dat er ook niet wordt omgereden om andere passagiers op te halen. Tenzij u dat natuurlijk zelf heeft afgesproken (bijvoorbeeld een vriendin die bij u in de buurt woont en mee wil). Het kan een keer voorkomen dat u samen met iemand anders rijdt, als dat qua planning gunstig uitkomt. Maar dat is bij ons eerder uitzondering dan regel.

 

Ik wil met een groep mensen op pad?
U kunt bij de Telefoon Centrale kenbaar maken waar en wanneer u wilt worden opgehaald, of dat de chauffeur ieder thuis ophaalt.

 

Ben ik verzekerd?
Voor passagiers hebben wij een ongevallen en inzittenden verzekering afgesloten.

 

Is dit een soort Uber-taxi?
Integendeel. Hiermee hebben wij niets te maken. Bij Uber rijden mensen met hun eigen auto en zijn oproepbaar via een app. VervoersPuntGouda is een zelfstandige stichting, met eigen bussen, een eigen telefooncentrale en een eigen maatwerkverzekering.

 

Wat betekent dat, ‘goed, goedkoop en vriendelijk’ vervoer?
Dat wij in de eerste plaats op tijd willen rijden. Enige speling is natuurlijk altijd mogelijk, maar u moet er op kunnen vertrouwen dat geldt ‘afspraak is afspraak’ en niet dat u een half uur of langer moet wachten. Of dat u via een omweg op de plaats van bestemming komt. In de tweede plaats dat wij betaalbaar vervoer bieden, ook voor degenen die het (tijdelijk) wat minder breed hebben, zodat iedereen gebruik kan blijven maken van vervoer en ergens naar toe kan gaan. En in de derde plaats: onze vrijwilligers zijn mensen met levenservaring en ze zijn vriendelijk. De stichting heeft geen winstoogmerk heeft en we hoeven er niet rijk van te worden. Dat betekent dat wij de tijd kunnen nemen en rekening kunnen houden met specifieke wensen.