Aanmelden vrijwilliger

Wilt u meehelpen of eerst meer informatie? U kunt ons bellen, mailen of onderstaand formulier invullen en dan opsturen!

Voor specifieke informatie belt u met de Telefoon Centrale of met het Bestuur op 06 239 56 999.

‘Administratie’
Het verzorgen van de administratie en alle formulieren en brochures.

‘Begeleider’
Zit naast de chauffeur. Ondersteunt de chauffeur waar nodig, helpt de passagiers waar nodig en onderhoudt het contact met de Telefoon Centrale.

‘Bestuur’
Ondersteunt de stichting en alle vrijwilligers.

‘Chauffeur’
Rijdt de bus en is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle passagiers en verkeersdeelnemers.

‘Communicatie’
Meewerken aan een goede communicatie via website, nieuwsmails, brochures, nieuwsmails, persberichten, enz.

‘Financiën’
Zorgen voor inzicht en overzicht van de kasstromen, de jaarrekening, de begroting en de verantwoording naar derden zoals de belastingdienst.

‘Planner’
Het adequaat inplannen en inroosteren van alle vrijwilligers, zodanig dat de vervoersvoorziening kan blijven rijden én dat rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van alle vrijwilligers.
Tevens het zodanig inplannen van de ritten dat met de wensen van de passagiers rekening wordt gehouden en dat de bussen zo effectief mogelijk rijden.

‘Relatiebeheer’
Zorgdragen voor de contacten met alle externe partijen zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, sponsors en ondersteunende bedrijven en instellingen.

‘Stagiair / student’
Het is mogelijk om bij VervoersPuntGouda stage te lopen. Vooral bij de begeleiding van de vaste routes is een goede gelegenheid. Neem hiervoor contact op met de Telefoon Centrale.

‘Technische Dienst’
Helpt bij het technisch onderhoud van de vervoersmiddelen van de stichting, zoals kleine reparaties, het bijtanken, het regelmatig controleren en schoonmaken van de bus, het bijhouden van de APK, het adviseren over aan te kopen of te huren bussen, enz.

‘Bij de Telefooncentrale’
Het beantwoorden van vragen, het boeken van ritten, contact onderhouden met de bus(sen), uitleg geven hoe VervoersPuntGouda werkt, brochures toesturen, nieuwe abonnees informatie toesturen, enz.