Start Automaatje in Gouda

Start Automaatje in Gouda

Goede en betaalbare vervoersvoorzieningen zijn belangrijk in de samenleving. De gemeente Gouda heeft daarom besloten om te starten met de het ‘AutoMaatje’ concept van de ANWB. Hierbij vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto plaatsgenoten. De vrijwilliger krijgt hiervoor per gereden kilometer een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto, die de reiziger betaalt aan de vrijwilliger. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen hierdoor meer buiten de deur komen, eenzaamheid wordt voorkomen en dat het onderling klaarstaan voor elkaar vergroot wordt.

 

Ondergebracht bij VervoersPuntGouda

Het Automaatje project zal worden ondergebracht bij VervoersPuntGouda. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. VervoersPuntGouda bestaat nu drie jaar. Uitgangspunt is goed, betaalbaar en vriendelijk vervoer en rijden van deur-tot-deur en op tijdsafspraak. Stichting VervoersPuntGouda heeft nu drie bussen en auto’s en verzorgt het vervoer voor senior Gouwenaren en voor zorg- en welzijnsinstellingen.

 

Coördinator voor de planning

De gemeente zal jaarlijks een financiële bijdrage aan VervoersPuntGouda geven voor een coördinator. Dit zal een deels betaalde, deels vrijwilligersfunctie zijn. De coördinator zal aanspreekpunt worden en verantwoordelijk worden voor onder andere het plannen van de ritten en de vrijwilligers. Geïnteresseerden in deze functie kunnen al een mail sturen naar  contact@vervoerspuntgouda.nl  .

 

Start waarschijnlijk in mei / juni

De samenwerking en de praktische uitwerking worden komende weken besproken met ANWB, Gemeente en VervoersPuntGouda. Naar verwachting kan in mei/juni gestart worden met het AutoMaatje.

 

Informatiebijeenkomsten en extra vrijwilligers

Eerder al komt er een campagne voor extra vrijwilligers, zowel voor de aanvullende dienstverlening van VervoersPuntGouda (het AutoMaatje, rijden met eigen auto) als voor de bestaande dienstverlening van het VervoersPuntGouda (rijden met auto’s en bussen van de stichting). Er komen ook nog informatiebijeenkomsten. Vrijwilligers of belangstellenden kunnen uiteraard al contact opnemen voor meer informatie.

 

Meer weten? Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u al een mail sturen naar  contact@vervoerspuntgouda.nl  of contact opnemen met 06 514 33 031.

 

Bredere vervoersvoorzieningen in Gouda

Een positieve ontwikkeling die zal bijdragen aan betere en bredere vervoersmogelijkheden in Gouda!