Vrijwilligerswerk: telefonisten en planners en chauffeurs en begeleiders !

VervoersPuntGouda is een stichting die werkt met vrijwilligers uit heel Gouda en geen winstoogmerk heeft. Onze vrijwilligers hebben levenservaring en doen mee omdat ze het leuk en zinvol vinden. Hun vriendelijkheid is vanzelfsprekend.

Wilt u als vrijwilliger ook meehelpen bij deze nuttige maatschappelijke voorziening? Dat kan

  • bij de telefoon centrale, planner
  • als chauffeur
  • als begeleider
  • of als planner/organisator.

Vooral zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bij de telefoon centrale.

Ook vrijwilligers die kunnen organiseren, ‘managen’ en ‘regelen’ zijn welkom.

Als u interesse hebt of meer informatie wilt, stuur dan vrijblijvend een mail naar contact@vervoerspuntgouda.nl  of naar automaatje@vervoerspuntgouda.nl  of bel met 0182 717 006 (telefoon centrale) of met 06 239 56 999 (bestuur).


 

Nieuw telefoonnummer VervoersPuntGouda en voorzichtige herstart AutoMaatje

VervoersPuntGouda en AutoMaatje: goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer

VervoersPuntGouda biedt goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer in heel Gouda en omliggende plaatsen voor oa. familiebezoek, kapper, huisarts, ziekenhuis, boodschappen, enz.

Bij AutoMaatje vervoeren vrijwilligers plaatsgenoten met hun eigen auto, ook in het weekend en voor langere afstanden. Uiteraard kan dat alleen als ze beschikbaar zijn.

Corona maatregelen

Uiteraard houden wij rekening met de coronamaatregelen, voor de veiligheid van de reizigers en de vrijwilligers. Vervoer is daarom in beginsel alleen mogelijk voor medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Daarnaast volgen we het protocol, bijvoorbeeld dat passagier en chauffeur een mondkapje dragen en dat er onderling afstand wordt gehouden. Dat geldt ook voor degenen die al zijn gevaccineerd.

Steeds meer vaccinaties, voorzichtig aan meer ritten

Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, willen we voorzichtig meer ritten gaan aannemen. Zo zal de de kleine Caddy van VervoersPuntGouda weer gaan rijden (de busjes waren blijven rijden). Deze zal voorlopig alleen nog voor echt dringende ritten worden ingezet.

Ook zijn aanvragen voor AutoMaatje weer mogelijk. Maar ritten zijn alleen mogelijk als de vrijwilligers zelf ook beschikbaar zijn.

 

 

 

 

Nieuw telefoonnummer voor de Telefoon Centrale: 0182 717 006

Voor het reserveren van ritten kunt u bellen met het nieuwe nummer 0182 717 006. Dit is voor het aanvragen van zowel VervoersPuntGouda als AutoMaatje. Het oude nummer blijft nog een tijdje in gebruik. Belt u tijdig voor het aanvragen van een rit!

We hopen dat we hiermee veel Gouwenaren goed en vriendelijk vervoer kunnen blijven aanbieden.

Gouda, april 2021

 


René: leuke ritten en dankbare passagiers

“Het is heel gezond en zinvol om vrijwilligerswerk te doen”, aldus wethouder Corine Dijkstra van Gouda. “Drie op de tien inwoners van Gouda doen vrijwilligerswerk en ik ben ontzettend dankbaar dat er zoveel inzet is.” Het VrijwilligersInformatiePunt van de gemeente heeft daarom een magazine gemaakt over grote en bekende vrijwilligersorganisaties in Gouda. Dit magazine krijgen alle Goudse inwoners.

Stichting VervoersPuntGouda en AutoMaatje staan er ook in. Met vele vrijwilligers -planners, begeleiders, chauffeurs, technische dienst, ict-ers- bieden we graag vriendelijk, betaalbaar en goed vervoer op maat aan senior bewoners.

Vanwege de corona maatregelen kunnen we uiteraard niet op volle kracht rijden. We rijden nu alleen noodzakelijke ritten en er gelden extra voorzorgsmaatregelen. Maar Rene Raats vertelt in het artikel dat VervoersPuntGouda straks weer veel voor de samenleving wil en kan doen. En nog meer vrijwilligers zijn altijd welkom, want we zijn bezig met een extra auto. Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de regering en het RIVM hanteren wij extra voorzorgsmaatregelen.

Eén van de landelijke maatregelen is namelijk het aantal reizen zoveel mogelijk te beperken. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Dit geldt voor alle vormen van vervoer. Het beperken van reizen geldt ook voor heel Nederland. Het advies van de overheid is daarom om voorlopig alleen noodzakelijke ritten aan te nemen en om zoveel mogelijk het aantal reizen te beperken.

Daarom wordt onze kleine Caddy voorlopig nog steeds niet ingezet. De afstand tussen passagier en chauffeur is te klein. Onze busjes rijden nog wel. Maar passagiers moeten wel voldoende afstand houden, een mondmasker dragen (evenals onze chauffeurs en begeleiders), er wordt zo veel mogelijk met deels open ramen gereden voor een goede ventilatie en alles wordt voor en ná de rit goed ontsmet.

De nieuwe richtlijnen van zowel het RIVM als het recente bericht van de ANWB zijn duidelijk: vervoer in kleine auto’s met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren kan eigenlijk alleen nog in noodgevallen. Ritten met AutoMaatje worden dan ook alleen gedaan als er sprake is van een dringende noodzaak en ook de vrijwilligers geen bezwaar ziet.

Hopelijk heeft ieder begrip voor deze extra maatregelen. Het is in ieders belang.

 


 

 

 

Voorzichtige herstart

Er komen steeds meer vragen en verzoeken óf en zo ja wanneer wij weer gaan rijden. In beginsel volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Deze week zijn door de overheid enkele versoepelingen aangekondigd. Echter ook werd gesteld dat terughoudendheid en voorzichtigheid geboden blijven. Risicovermijding blijft dus voorop staan, voor reizigers en onze vrijwilligers.

Indien wij weer gaan rijden, dan gelden voorlopig de volgende condities. Er kan slechts één persoon per rit worden vervoerd. Er kan geen direct contact zijn, dus helpen met in- en uitstappen zal niet mogelijk zijn: reizigers moeten dus voldoende mobiel zijn. Vervoer is op basis van beschikbaarheid, niet alle vrijwilligers kunnen of willen begrijpelijkerwijs namelijk al rijden. Verder worden alleen beide busjes gebruikt, dan kunnen chauffeur en reiziger namelijk voldoende afstand van elkaar houden. De Caddy die veel kleiner zal dus voorlopig niet rijden. Ook streven we naar een zo groot mogelijke zekerheid dat een reiziger niet ziek is. Er zal expliciet gevraagd worden of er gezondheidsklachten zijn. We hopen ook dat verzoeken voor vervoer noodzakelijk zijn, zoals naar de dokter, terwijl bijvoorbeeld ritten voor ‘zomaar op stap’ we liever nog niet doen. Onze vrijwilligers krijgen waarschijnlijk 1) een temperatuurmeter op afstand, 2) mondkapjes en 3) ontsmettingsmiddelen.

AutoMaatje kan en mag helaas nog niet rijden. De afstand tussen chauffeur en passagier is te klein.

We wensen ieder veel sterkte in deze corona tijden.

 


 

Tijdelijk geen dienstverlening vanwege het corona virus

Zondag 15 maart is er een persconferentie geweest van de overheid waarin is aangekondigd dat veel instellingen voor drie week dicht moeten. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten tijdelijk stopgezet (VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda, waarschijnlijk Koningsdag, bijeenkomsten, enz.), dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus en ook https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus .

 


 

Nieuwe logo’s op de auto’s

Onze twee bussen en de Caddy zijn voorzien van de nieuwe logo’s. Ook is het telefoonnummer en de website aangebracht. Dit maakt het voor reizigers makkelijker om ons te herkennen en het vergroot ook de herkenbaarheid van onze vrijwilligersstichting. Het aanbrengen is deskundig verzorgd door Multicopy Gouda. Stichting VervoersPuntGouda verzorgt aanvullend vervoer in Gouda en omstreken, van deur tot deur, op tijdsafspraak, voor mensen die (tijdelijk) niet de beschikking hebben over eigen vervoer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

Start Automaatje in Gouda: extra vervoersmogelijkheden

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Beheer door stichting VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Maandag 9 september en donderdag 12 september informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda.

Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informele bijeenkomst

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.