René: leuke ritten en dankbare passagiers

“Het is heel gezond en zinvol om vrijwilligerswerk te doen”, aldus wethouder Corine Dijkstra van Gouda. “Drie op de tien inwoners van Gouda doen vrijwilligerswerk en ik ben ontzettend dankbaar dat er zoveel inzet is.” Het VrijwilligersInformatiePunt van de gemeente heeft daarom een magazine gemaakt over grote en bekende vrijwilligersorganisaties in Gouda. Dit magazine krijgen alle Goudse inwoners.

Stichting VervoersPuntGouda en AutoMaatje staan er ook in. Met vele vrijwilligers -planners, begeleiders, chauffeurs, technische dienst, ict-ers- bieden we graag vriendelijk, betaalbaar en goed vervoer op maat aan senior bewoners.

Vanwege de corona maatregelen kunnen we uiteraard niet op volle kracht rijden. We rijden nu alleen noodzakelijke ritten en er gelden extra voorzorgsmaatregelen. Maar Rene Raats vertelt in het artikel dat VervoersPuntGouda straks weer veel voor de samenleving wil en kan doen. En nog meer vrijwilligers zijn altijd welkom, want we zijn bezig met een extra auto. Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de regering en het RIVM hanteren wij extra voorzorgsmaatregelen.

Eén van de landelijke maatregelen is namelijk het aantal reizen zoveel mogelijk te beperken. Door minder te reizen, komen mensen op minder plekken en is er minder contact met anderen. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Dit geldt voor alle vormen van vervoer. Het beperken van reizen geldt ook voor heel Nederland. Het advies van de overheid is daarom om voorlopig alleen noodzakelijke ritten aan te nemen en om zoveel mogelijk het aantal reizen te beperken.

Daarom wordt onze kleine Caddy voorlopig nog steeds niet ingezet. De afstand tussen passagier en chauffeur is te klein. Onze busjes rijden nog wel. Maar passagiers moeten wel voldoende afstand houden, een mondmasker dragen (evenals onze chauffeurs en begeleiders), er wordt zo veel mogelijk met deels open ramen gereden voor een goede ventilatie en alles wordt voor en ná de rit goed ontsmet.

De nieuwe richtlijnen van zowel het RIVM als het recente bericht van de ANWB zijn duidelijk: vervoer in kleine auto’s met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren kan eigenlijk alleen nog in noodgevallen. Ritten met AutoMaatje worden dan ook alleen gedaan als er sprake is van een dringende noodzaak en ook de vrijwilligers geen bezwaar ziet.

Hopelijk heeft ieder begrip voor deze extra maatregelen. Het is in ieders belang.

 


 

 

 

Voorzichtige herstart

Er komen steeds meer vragen en verzoeken óf en zo ja wanneer wij weer gaan rijden. In beginsel volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Deze week zijn door de overheid enkele versoepelingen aangekondigd. Echter ook werd gesteld dat terughoudendheid en voorzichtigheid geboden blijven. Risicovermijding blijft dus voorop staan, voor reizigers en onze vrijwilligers.

Indien wij weer gaan rijden, dan gelden voorlopig de volgende condities. Er kan slechts één persoon per rit worden vervoerd. Er kan geen direct contact zijn, dus helpen met in- en uitstappen zal niet mogelijk zijn: reizigers moeten dus voldoende mobiel zijn. Vervoer is op basis van beschikbaarheid, niet alle vrijwilligers kunnen of willen begrijpelijkerwijs namelijk al rijden. Verder worden alleen beide busjes gebruikt, dan kunnen chauffeur en reiziger namelijk voldoende afstand van elkaar houden. De Caddy die veel kleiner zal dus voorlopig niet rijden. Ook streven we naar een zo groot mogelijke zekerheid dat een reiziger niet ziek is. Er zal expliciet gevraagd worden of er gezondheidsklachten zijn. We hopen ook dat verzoeken voor vervoer noodzakelijk zijn, zoals naar de dokter, terwijl bijvoorbeeld ritten voor ‘zomaar op stap’ we liever nog niet doen. Onze vrijwilligers krijgen waarschijnlijk 1) een temperatuurmeter op afstand, 2) mondkapjes en 3) ontsmettingsmiddelen.

AutoMaatje kan en mag helaas nog niet rijden. De afstand tussen chauffeur en passagier is te klein.

We wensen ieder veel sterkte in deze corona tijden.

 


 

Tijdelijk geen dienstverlening vanwege het corona virus

Zondag 15 maart is er een persconferentie geweest van de overheid waarin is aangekondigd dat veel instellingen voor drie week dicht moeten. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten tijdelijk stopgezet (VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda, waarschijnlijk Koningsdag, bijeenkomsten, enz.), dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus en ook https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus .

 


 

Nieuwe logo’s op de auto’s

Onze twee bussen en de Caddy zijn voorzien van de nieuwe logo’s. Ook is het telefoonnummer en de website aangebracht. Dit maakt het voor reizigers makkelijker om ons te herkennen en het vergroot ook de herkenbaarheid van onze vrijwilligersstichting. Het aanbrengen is deskundig verzorgd door Multicopy Gouda. Stichting VervoersPuntGouda verzorgt aanvullend vervoer in Gouda en omstreken, van deur tot deur, op tijdsafspraak, voor mensen die (tijdelijk) niet de beschikking hebben over eigen vervoer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomsten VervoersPuntGouda en Automaatje: 9 en 12 september

Start Automaatje in Gouda: extra vervoersmogelijkheden

Binnenkort zal VervoersPuntGouda in Gouda met ANWB Automaatje gaan beginnen. Hiermee bieden bewoners aan hun plaatsgenoten op vrijwillige basis vervoer aan, met hun eigen auto. Hiervoor krijgen zij een kleine vergoeding. Voor minder mobiele Gouwenaren biedt dit een extra vervoersmogelijkheid, voor korte ritten naar het ziekenhuis, de dokter, kapper of gewoon om boodschappen te doen.

 

Beheer door stichting VervoersPuntGouda

Automaatje zal worden beheerd door stichting VervoersPuntGouda, dat met eigen auto’s al vervoer op maat biedt aan senior Gouwenaren, van deur tot deur, op tijdsafspraak, en met vriendelijke vrijwilligers.

 

Maandag 9 september en donderdag 12 september informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd om mee te doen als vrijwilliger met Automaatje of met VervoersPuntGouda? Of wilt u gebruik maken van de vervoersmogelijkheden van Automaatje en van VervoersPuntGouda? Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u alle informatie. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

De eerste informatiebijeenkomst is maandagavond 9 september, om 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1 te Gouda.

Aanwezig is dan ook wethouder Dijkstra van de gemeente Gouda.

De tweede bijeenkomst is donderdagavond 12 september in de Walvis, Walvisstraat 1 te Gouda, aanvang eveneens 20.00 uur.

 

Informele bijeenkomst

Geïnteresseerde vrijwilligers en reizigers zijn van harte welkom. Bij aanvang is er uiteraard koffie, na afloop is er gelegenheid om informeel met een hapje en drankje na te praten.

 


 

Zaterdag 13 april open dag: afscheid oude bibliotheek, info nieuwe wijkcentrum

Binnenkort start de verbouwing van de oude bibliotheek, naast winkelcentrum Bloemendaal. De planning is dat januari 2020 het nieuwe wijkcentrum Lekkenburg opent. Voor alle wijkbewoners is er daarom op zaterdag 13 april van 14 tot 16 uur een open dag  (meer info hierover, zie http://www.wijkteamplaswijck.nl/maatschappelijke-wijkvoorzieningen ).

Wijkbewoners van Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord kunnen dan van 14.00 tot 16.00 uur de plattegronden van de nieuwe indeling zien. Er is een hapje en drankje van Kaas & Couscous en de zorg- en welzijnsinstellingen die gebruik gaan maken van het nieuwe pand zullen zich presenteren. Ook van bestaande en nieuwe bewonersactiviteiten is er een stand.

Om 14.00 uur zal wethouder Corine Dijkstra de Open Dag starten.

VervoersPuntGouda zal ook aanwezig zijn met een stand. U kunt daar informatie krijgen over onze goede, betaalbare en vriendelijke vervoerdsdienst, over de start van de nieuwe vervoersdienst AutoMaatje en over het meehelpen als vrijwilliger.

Graag tot ziens!

 


 

Start Automaatje in Gouda

Start Automaatje in Gouda

Goede en betaalbare vervoersvoorzieningen zijn belangrijk in de samenleving. De gemeente Gouda heeft daarom besloten om te starten met de het ‘AutoMaatje’ concept van de ANWB. Hierbij vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto plaatsgenoten. De vrijwilliger krijgt hiervoor per gereden kilometer een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto, die de reiziger betaalt aan de vrijwilliger. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen hierdoor meer buiten de deur komen, eenzaamheid wordt voorkomen en dat het onderling klaarstaan voor elkaar vergroot wordt.

 

Ondergebracht bij VervoersPuntGouda

Het Automaatje project zal worden ondergebracht bij VervoersPuntGouda. Deze stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. VervoersPuntGouda bestaat nu drie jaar. Uitgangspunt is goed, betaalbaar en vriendelijk vervoer en rijden van deur-tot-deur en op tijdsafspraak. Stichting VervoersPuntGouda heeft nu drie bussen en auto’s en verzorgt het vervoer voor senior Gouwenaren en voor zorg- en welzijnsinstellingen.

 

Coördinator voor de planning

De gemeente zal jaarlijks een financiële bijdrage aan VervoersPuntGouda geven voor een coördinator. Dit zal een deels betaalde, deels vrijwilligersfunctie zijn. De coördinator zal aanspreekpunt worden en verantwoordelijk worden voor onder andere het plannen van de ritten en de vrijwilligers. Geïnteresseerden in deze functie kunnen al een mail sturen naar  contact@vervoerspuntgouda.nl  .

 

Start waarschijnlijk in mei / juni

De samenwerking en de praktische uitwerking worden komende weken besproken met ANWB, Gemeente en VervoersPuntGouda. Naar verwachting kan in mei/juni gestart worden met het AutoMaatje.

 

Informatiebijeenkomsten en extra vrijwilligers

Eerder al komt er een campagne voor extra vrijwilligers, zowel voor de aanvullende dienstverlening van VervoersPuntGouda (het AutoMaatje, rijden met eigen auto) als voor de bestaande dienstverlening van het VervoersPuntGouda (rijden met auto’s en bussen van de stichting). Er komen ook nog informatiebijeenkomsten. Vrijwilligers of belangstellenden kunnen uiteraard al contact opnemen voor meer informatie.

 

Meer weten? Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u al een mail sturen naar  contact@vervoerspuntgouda.nl  of contact opnemen met 06 514 33 031.

 

Bredere vervoersvoorzieningen in Gouda

Een positieve ontwikkeling die zal bijdragen aan betere en bredere vervoersmogelijkheden in Gouda!

 


 

Nieuw logo voor VervoersPuntGouda

Stichting VervoersPuntGouda bestaat nu drie jaar. De organisatie is in deze periode flink gegroeid. Veel veranderingen zijn doorgevoerd om goed, betaalbaar en vriendelijk maatwerkvervoer mogelijk te blijven maken voor inwoners van Gouda en omstreken. Daarbij past ook een nieuw logo. Hieronder ziet u het nieuwe logo, dat uit verschillende ontwerpen is gekozen door de vrijwilligers van VervoersPuntGouda. De kleuren zijn frisser en bovendien kunt u twee symbolen herkennen die VervoersPuntGouda kenmerken namelijk mensen en wegen. Onze Technische Dienst zal binnenkort het nieuwe logo op de auto’s en bussen aanbrengen.